Velkommen til Stairs 1-4!

 

Stairs 1-4 er Cappelen Damms læreverk i engelsk for 1. til 4. trinn. Nettstedet er under utvikling.

Her finner du oppgaver du kan løse, og som du kan bruke til å finne ut hva du kan og har lært fra hvert kapittel i bøkene.

Velg et trinn for å komme i gang!

Vedlegg ligger nå under "For læreren"